Kontakt

Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy Na Łapy

os. Słoneczne 11, 31-957 Kraków
e-mail: kontakt@stawiamynalapy.pl

KRS: 0000491968

Konto do wpłat statutowych

79 2130 0004 2001 0651 3691 0001

Kontakt w sprawach adopcji

e-mail: adopcje@stawiamynalapy.pl
telefon: prosimy o kontakt pod nr podany w ogłoszeniu adopcyjnym