Najważniejsze akty prawne dotyczące zwierząt

 
Ustawa o ochronie zwierząt

Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt

Doświadczenia na zwierzętach

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne

Europejska konwencja ochrony zwierząt towarzyszących

Światowa deklaracja praw zwierząt

Comments are closed.