Przypominamy o naszej parapetówce kociej w 
nowej kociarni !!!
Wraz z kocimi mieszkańcami i wolontariuszami zapraszamy w sobotę 15 czerwca od 17:00 do 19:00 na ulicę Bobrzeckiej 8 w Krakowie 🐈

#stawiamynalapy