Oficjalnie zakończyliśmy nasze wydarzenie Wielkanocne koszykowanie – niech każdy zwierz śniadanko dostanie !!!
W ciągu trwania wydarzenia uczestnicy obdarowali zwierzaki 604 koszyczkami o łącznej wartości 23200 pln 
Obdarowane zostały wszystkie zwierzaki uczestniczące w wydarzeniu ?????
Chcielibyśmy Wszystkim bardzo podziękować w imieniu swoim i wszystkich organizacji i podopiecznych